Par Mums

Mēs sniedzam profesionālas konsultācijas teritorijas un publiskas infrastruktūras attīstības plānošanā. Veicam lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādi un saskaņošanu.

Mūsu speciālisti sniedz profesionālas konsultācijas par ietekmi uz vidi, kā arī izstrādājam stratēģiskus plānus vides sektora pilnveidošanai uzņēmumos, saskaņā ar starptautiskajiem un lokālajiem tiesību aktiem un standartiem.

Mūsu eksperti novērtēs vides piesārņojuma riskus, kā arī izstrādās tieši Jūsu teritorijai, biznesa specifikai vai situācijai piemērotāko risinājumu. Projektu veiksmīgai realizācijai piesaistam investīcijas un ES fondus.

LAIKA STARS Eko partneri

Vadims Jerošenko

Vairāk kā 25 gadu pieredze finansēs un biznesa vadībā. SIA “LAIKA STARS Attīstības Risinājumi” dibinātājs. Vadījis Rīgas pilsētas attīstības komiteju, Ceļu pārvaldes padomi, ir ieņēmis vadošus amatus Rīgas Brīvostas valdē, News Mediju holdinga padomē, Latvijas Olimpiskā Komitejā.

Ieguvis maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātē, studējis C.E.E.P.N. Transnacionālā Ekonomikas Akadēmijā (Slovēnija), Gēteborgas Ekonomikas Universitātē (Zviedrija). Ieguvis Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas sertifikātu uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanā.