Pakalpojumi

Pilsētplānošanas un publiskas infrastruktūras plānošanas konsultācijas

 • Lokālplānojumu un detālplānojumu projektu gatavošana un saskaņošana;
 • Zonējuma (stāvu skaits, apbūves blīvums) maiņa;
 • Satiksmes (infrastruktūras) plānošana.

Vides konsultācijas

 • Vides piesārņojuma risku novērtēšana;
 • Ietekmes uz vidi novērtējumi;
 • Stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi;
 • Pieteikumi A, B un C kategoriju piesārņojošās darbības atļauju saņemšanai;
 • Vides pārskati;
 • Vides dokumentācijas sagatavošana un ieviešana (piemēram, vides žurnāli).

Finanšu konsultācijas

 • Finanšu un personālvadības konsultācijas
 • ES fondu projektu izstrāde un īstenošana;
 • Investīciju piesaiste;
 • Biznesa, uzņēmējdarbības sertificēta vērtēšana;
 • Preču zīmju un citu nemateriālo aktīvu sertificēta vērtēšana.